Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie

 • 73,00 zł 69,35 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
 • Od zarania dziejów, kiedy małe grupy społeczne łączyły się w większe wspólnoty, podstawową ich komórką był związek mężczyzny z kobietą, a każda z tych osób miała odmienne zadania - odpowiednio do swoich umiejętności i możliwości fizycznych. Na prehistorycznych rysunkach naskalnych można zobaczyć mężczyzn polujących na żyjące wówczas zwierzęta oraz kobiety zajmujące się pracami domowymi. Odnaleziono także liczne figurki z tych zamierzchłych czasów, przedstawiające kobiety o obfitych kształtach, które miały podkreślać ich macierzyńską rolę - przekazywanie życia. Z biegiem czasu role społeczne właściwe każdej płci umacniały się, co można odczytać z licznych starożytnych dokumentów piśmienniczych oraz malowideł. Trzy najważniejsze kultury, które legły u podstaw cywilizacji europejskiej, tzn. cywilizacje mezopotamskie, starożytny Egipt oraz kultura izraelska, dają dokładny oraz przejrzysty obraz życia rodzinnego i małżeńskiego, a także pozwalają na odczytanie istoty praw właściwych dla każdego tego kręgu kulturowego. I właśnie na ich podstawie, a także zachowanych dokumentów gospodarczych, sądowych można odtworzyć ówczesne życie rodzinne. Autor podkreśla, że od zarania dziejów każde społeczeństwo opierało się właśnie na małżeństwie i rodzinie. Całość dysertacji zamyka indeks nazw osobowych i rzeczowy.

  Spis treści:

  Wykaz skrótów /7

  Wprowadzenie /9

  1. Rys geograficzny starożytnego Bliskiego Wschodu /11

  1.1. Egipt - cywilizacja nad Nilem /11

  1.2. Syropalestyna - centrum "żyznego półksiężyca" /15

  1.3. Mezopotamia - kraj dwóch rzek /22

  2. Prawa starożytne obszaru "żyznego półksiężyca" /30

  2.1. Rozwój myśli prawnej /30

  2.2. Źródła prawa mezopotamskiego /32

  2.3. Postępowanie sądowe i materia sądownicza /34

  2.4. Mezopotamskie kodeksy prawne /37

  2.5. Charakterystyka prawa izraelskiego /44

  2.6. Izraelskie zbiory praw /45

  2.6.1. Dekalog /46

  2.6.1.1. Zakaz czci bogów obcych /47

  2.6.1.2. Zakaz czynienia wyobrażeń /47

  2.6.1.3. Przykazanie szabatowe /48

  2.6.1.4. Nakaz czci rodziców /49

  2.6.1.5. Nakaz zabijania /49

  2.6.1.6. Zakaz cudzołożenia /50

  2.6.1.7. Zakaz kradzieży /50

  2.6.1.8. Zakaz kłamstwa /51

  2. 6.1.9. Zakaz pożądania /51

  2.6.2. Księga Przymierza /52

  2.6.3. Deuteronomium /53

  2.6.4. Kodeks świętości /53

  2.7. Egipska tradycja prawna /54

  3. Małżeństwo i rodzina na starożytnym Bliskim Wschodzie /58

  3.1. Małżeństwo mezopotamskie /58

  3.1.1. Charakter małżeństwa mezopotamskiego /58

  3.1.2. Pozycja kobiet w małżeństwie /61

  3.1.3. Dzieci w prawodawstwie mezopotamskim /69

  3.1.4. Adopcja /73

  3.1.5. Rozwód /79

  3.1.6. Dziedziczenie /84

  3.2. Małżeństwo egipskie /89

  3.2.1. Terminologia związana z małżonkami /89

  3.2.2. Wybór partnera i warunki zawarcia małżeństwa /91

  3.2.3. Zawarcie małżeństwa /94

  3.2.4. Rodzice i dzieci w rodzinie egipskiej /96

  3.2.5. Zdrada małżeńska i rozwód /101

  3.2.6. Dziedziczenie /104

  4. Małżeństwo i rodzina w kulturze starożytnego Izraela /108

  4.1. Istota i cele małżeństwa izraelskiego /108

  4.1.1. Mężczyzna i kobieta /109

  4.1.2. Charakter i cele małżeństwa /111

  4.1.3. Miłość w małżeństwie /113

  4.2. Dzieci w małżeństwie /115

  4.2.1. Pozycja potomstwa w kulturze izraelskiej /117

  4.2.2. Wychowanie dziecka /119

  4.2.3. Syn w rodzinie /121

  4.2.4. Córka w rodzinie /123

  4.3. Małżeństwo /123

  4.3.1. Wybór panny młodej /123

  4.3.2. Mohar - dar za pannę młodą /124

  4.3.3. Zawarcie małżeństwa /125

  4.3.4. Rozerwanie małżeństwa /127

  Zakończenie /130

  Bibliografia /134

  Summary /139

  Indeks rzeczowy i nazw własnych /141

  Cena detaliczna: 73,00 zł
  Autor: Matysiak Bogdan Wiktor
  Rok wydania: 2022
  Oprawa: miękka
  Liczba stron: 142
  Format: 17.0x23.5cm
  Numer ISBN: 9788381001342