Moje drogie dziecko

 • 29,00 zł 26,00 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: Dobry Skarbiec.pl
  • Waga: 0.35 kg
  • Dostępność: Jest
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze
  • Autor: Colin Urquhart
  • ISBN: 978-83-924206-0-6
  • Liczba stron: 272
  • Wymiary: 145 x 205 mm
  • Rok wydania: 2012

  Niech wasze korzenie wbiją się głęboko w żyzną glebę wspaniałej Bożej miłości, abyście byli w stanie odczuć i zrozumieć, jak powinny wszystkie Boże dzieci, jak długa, jak szeroka, jak głęboka i jak wysoka jest naprawdę Jego miłość; i abyście doświadczyli tej miłości, choć jest ona tak wielka , ze nigdy nie ujrzycie jej końca ani nie zrozumiecie jej w pełni.

  (Efezjan 3:17-19; Living Bible)

  Pan poprosił mnie o napisanie tej książki, mówi Colin Urquhart, w okresie, w którym nie miałem
  w zasadzie czasu na takie zadanie... Pan chciał otworzyć swoje serce przede mną i dać mi zrozumienie tego, kim On jest, objawić mi kilka aspektów Swojej natury – nie tylko Jego miłości,
  łaski i miłosierdzia, ale także Jego gniewu, sprawiedliwości i sądu.

  Słowo wstępu

  Książka ta została napisana jako przesłanie płynące z serca Niebiańskiego Ojca do serc Jego dzieci. Oczywistym jest fakt, że nie jest ona Słowem Bożym, ani w żadnej mierze nie może stanąć z nim na równi pod względem ważności. Proroctwo jest jednym z darów Ducha Świętego - Bóg w ten właśnie sposób przemawia do swojego ludu. Ta książka jest formą proroctwa i wierzę, że wiele osób usłyszy Boga przemawiającego do ich serc w sprawach, które stanowią dla nich źródło trosk i wymagają wyjaśnienia.

  W celu napisania tej książki Pan nakazał mi odsunąć się na kilka dni od zgiełku codziennego życia, abym mógł usłyszeć przesłanie Jego serca. Doświadczenie to zmieniło mnie pod wieloma względami. Dzięki niemu mam teraz jaśniejsze zrozumienie tego, kim jest Bóg oraz natury miłości, jaką żywi do każdego ze swoich dzieci. Odzwierciedla to tekst tej książki i wierzę, że podczas jej czytania otrzymacie większe objawienie Bożej miłości do was.

  Pan chciał otworzyć swoje serce przede mną i dać mi zrozumienie tego, kim jest, objawiając mi kilka aspektów swojej natury - nie tylko Jego miłości, łaski i miłosierdzia, ale także Jego gniewu, sprawiedliwości i sądu.

  Pan poprosił mnie o napisanie tej książki w okresie, w którym nie miałem w zasadzie czasu na takie zadanie. Jednak wpływ tego co powiedział uczyniło tę pracę radością, a nie ciężarem. Uznaję za wielki przywilej to, że Pan powołał mnie do tego, bym spędził ten czas z Nim i stał się Jego „ustami” poprzez napisanie tej książki. To, co od Niego usłyszałem, bardzo zachęciło mnie zarówno w dziedzinie miłości, jak i wiary. Forma tej książki jest prosta: Bóg przemawia do „swojego drogiego dziecka”. To dziecko jest osobą wierzącą w Pana Jezusa Chrystusa i cieszy się dzięki Niemu osobistą relacją z Bogiem Ojcem. Moją modlitwą jest, abyście usłyszeli głos Jezusa przez strony tej książki i w rezultacie spotkali się z waszym Niebiańskim Ojcem. Dzięki swej formie, książka ta może stać się wspaniałą pomocą w codziennej modlitwie. Może zostać również użyta na spotkaniach grup modlitewnych. W obydwu przypadkach pomocne może okazać się czytanie tekstu na głos. Język został celowo utrzymany w potocznej formie, sugerującej rozmowę.

  Spędziłem ponad dwadzieścia pięć lat wsłuchując się w głos Pana. Paweł ostrzega nas, że nasze proroctwa nie są doskonałe, i starałem się zrobić wszystko, by jak najbardziej zminimalizować w tym proroctwie element ludzki. Oczywiście całkowite go zlikwidowanie nie jest możliwe, ponieważ w proroctwie Bóg używa niedoskonałego kanału, aby przekazać swoją wolę. Nikt jednak nic by nie zyskał, gdybym spróbował włożyć moje własne pomysły lub opinie w Jego usta! Jako dodatek i pomoc w indywidualnym studiowaniu, w książce została zamieszczona lista wersetów biblijnych odpowiadających każdemu rozdziałowi. Zawiera ona jedynie niewielki wybór wersetów, jakie mogłyby zostać zacytowane przy każdym temacie.

  Autor: Colin Urquhart
  ISBN 978-83-924206-0-6
  Format: 145x205mm
  Liczba stron: 272
  Oprawa: miękka
  Wydawca: Drzewo Oliwne / Dobry Skarbiec.pl 

  Spis treści
  Podziękowania 13
  Słowo wyjaśnienia 15
  1 Mam osobowość 19
  2 Moje podobieństwo 21
  3 To nie był przypadek 22
  4 Stworzony w miłości 24
  5 Mój plan dla ciebie 26
  6 Mój sposób na zbawienie 27
  7 Troszczę się o ciebie 28
  8 Jesteś zbawiony 29
  9 Pozwól mi się kochać 31
  10 Zagubione dziecko 33
  11 Kocham cię, dlatego że cię kocham 34
  12 Kocham cię bardziej niż ty kochasz siebie 35
  13 Nie obawiaj się miłości 37
  14 Postępuję z tobą łagodnie 39
  15 Jestem twoim Ojcem 40
  16 Ty sam utrudniasz sobie przyjęcie mojej miłości 42
  17 Kocham cię takim jakim naprawdę jesteś 44
  18 Nie musisz udawać 45
  19 Twój wygląd 46
  20 Prawdziwy ty 48
  21 Nasze spotkania w modlitwie 49
  22 Bądź otwarty 50
  23 Daj a otrzymasz 51
  24 W miłości nie ma strachu 52
  25 Akceptuję cię 54
  26 Czuwam nad tobą 55
  27 Ludzie 57
  28 Każdy szczegół 58
  29 Prowadzę cię krok po kroku 60
  30 Nie troszcz się o przyszłość 62
  31 Cały Ja 64
  32 Cały ty 65
  33 Jestem miłosierny 67
  34 Prawdziwa wolność 68
  35 Kiedy przebaczam - zapominam 70
  36 Przebaczaj 71
  37 Walka 72
  38 Miłość jest cierpliwa 73
  39 Miłość się nie nadyma 74
  40 Miłość jest uprzejma 75
  41 Miłość zakrywa grzechy zamiast je obnażać 76
  42 Kartoteka mojego grzechu 78
  43 Kartoteka twojego grzechu 79
  44 Miłość nigdy nie zawodzi 80
  45 Ufanie innym 81
  46 Wybrałem cię 82
  47 Uczę cię dyscypliny w miłości 83
  48 Wzmacniam twoją wiarę 85
  49 Możesz zrobić to, o co cię proszę 86
  50 Nigdy nie straciłem mojej nadziei dla ciebie 88
  51 Moja miłość oczyszcza cię 89
  52 Cieszę się tobą 90
  53 Ciesz się sobą 91
  54 Przyjmuj ode mnie i obdarzaj innych 93
  55 Jestem pełen łaski 94
  56 Dziecko mojej łaski 95
  57 Jestem hojny 96
  58 Stary samochód 97
  59 Droga miłości 98
  60 Kochaj w moim imieniu 99
  61 Serce pełne miłości 100
  62 Przyjdź w miłości 101
  63 Przychodzę w miłości 102
  64 Przychodzę w tobie 103
  65 Właściwy czas 105
  66 Rozsiewaj moją miłość 107
  67 Królestwo mojej miłości 108
  68 Jesteś wypełniony moją mocą 109
  69 Moja moc w miłości 111
  70 Nie dzięki mocy 112
  71 Uwielbiam czynić cuda 113
  72 Pozwól mi nieść ciężar 114
  73 Kochanie trudnych ludzi 116
  74 Wydawaj wiele owocu 119
  75 Znajdź czas na przyjmowanie 121
  76 Uzdrawiam 123
  77 Przyczyny chorób 125
  78 Nie chcę, abyś chorował 127
  79 Chora kobieta 129
  80 Jezus uzdrawiał 130
  81 Choroba jest nieszczęściem 131
  82 Przyjmij swoje uzdrowienie 133
  83 Nienawidzę choroby 135
  84 Przechodziłem przez koszmar z tobą 136
  85 Bitwa należy do mnie 138
  86 Jestem światłością 139
  87 Moce ciemności 140
  88 Rozpraszam ciemność 141
  89 Światłość świata 143
  90 Żyj w wolności 145
  91 Moja suwerenna wola 146
  92 Taktyki wroga 147
  93 Zwycięstwo 149
  94 Jestem twoją tarczą 150
  95 Nienawidzę ciemności 151
  96 Staczaj dobry bój 152
  97 Jestem Bogiem sprawiedliwym 153
  98 Dokonało się! 155
  99 Mój sprawiedliwy sąd 157
  100 Kocham każdego 158
  101 Ludzie mojego przymierza 160
  102 Ja i Syn jedno jesteśmy 162
  103 Osądzanie innych 163
  104 Przebaczono ci 165
  105 Piekło 166
  106 Każdy kształtuje swój własny sąd 167
  107 Wąska ścieżka 168
  108 Nie jesteś dzieckiem gniewu 169
  109 Ja jestem Prawdą 170
  110 Prawda przynosi owoce 171
  111 Nie osądzaj mego słowa 172
  112 Przylgnij do prawdy 174
  113 Zgarbiony mężczyzna 176
  114 Karm się prawdą 177
  115 Spacer 178
  116 Jestem wiernym Bogiem 179
  117 Chcesz być wiernym dzieckiem 181
  118 Czy wierzysz? 183
  119 Prawdziwa wierność 185
  120 Zaufaj mi 187
  121 Jestem Mądrością 188
  122 Słowa mądrości 190
  123 Oto mądrość 192
  124 Mój autorytet 193
  125 Moi krytycy 195
  126 Mój autorytet w Jezusie 197
  127 Mój autorytet w twoim życiu 198
  128 Poddaj się z radością 200
  129 Autorytet w moim kościele 202
  130 Prawdziwy autorytet w przywódcach 204
  131 Daję swoje życie 206
  132 Przyjmij Ducha Świętego 207
  133 Ogród 209
  134 Uwielbiaj mnie 210
  135 Nie ograniczaj mnie 211
  136 Prawdziwe uwielbienie 213
  137 Prawdziwa modlitwa 214
  138 Pokora i pewność 216
  139 Pełen radości 218
  140 Moje niespodzianki 219
  141 Raduj się zawsze 220
  142 Jestem święty 221
  143 Niebo należy do ciebie 223
  144 Jesteś święty 224
  145 Święte życie 225
  146 Współpracuj ze mną 227
  147 Przeciwstaw się kłamcy 228
  148 Uczyniłeś postęp 230
  149 Bądź święty 231
  150 Przybyłem 232
  151 Diabeł pokonany 234
  152 Pójdź w mojej świętości 235
  153 Mój święty sąd 236
  154 Świętość dotyczy pełni 238
  155 Zawsze czynię to co prawe 239
  156 Prawdziwa sprawiedliwość 240
  157 Wolność i legalizm 242
  158 Pan chwały 244
  159 Moja chwała w tobie 245
  160 Nagroda przewyższa koszty 247
  161 Dziecko mojej chwały 249
  162 Oddajesz mi cześć 250
  163 Etapy wzrostu 251
  164 Moja chwała w Jezusie 253
  Referencje biblijne 255